Fins al 31 d'agost fem horari d'estiu i no treballem a la tarda