Al matí ens hi posem a les 08:00

AICO Notícies

Les PIMES encara tenen molt camí per recórrer en el camp de l’estalvi energètic

estalvi energetic comptador

 

Des del 2005 que la Fundació Gas Natural Fenosa elabora periòdicament un estudi que mesura l’índex d’eficiència energètica en les PIMES. Aquest estudi té un doble objectiu. Per una banda, permet detectar els comportaments i hàbits energètics de les petites i mitjanes empreses d’arreu de l’estat. Per l’altra, posa a disposició de les administracions i també dels usuaris diferents eines per millorar en el camp de l’eficiència energètica.

El darrer estudi revela que les PIMES espanyoles tenen un potencial d’estalvi energètic del 24,14% respecte el total que consumeixen. Això vol dir que del total d’energia consumida, en podrien estalviar gairebé una quarta part si en fessin un consum eficient. La il·luminació és l’àmbit en què podrien reduir el consum en major mesura. I què representa aquest 24,14% d’energia que podrien estalviar? Què es podria fer amb aquesta energia? La xifra és prou significativa com per abastir el consum elèctric de Galícia durant dos anys, cosa que representa un import de més de 4100 milions d’euros.

L’índex d’eficiència energètica es mesura en una escala de l’1 al 10, essent aquesta la màxima puntuació. Les PIMES espanyoles obtenen una puntuació de 5,9 sobre 10 en el darrer informe, una puntuació que segueix la tendència creixent que s’observa des que es va impulsar l’estudi el 2005 (quan el valor era de 3,1). La majoria de les comunitats autònomes han incrementat la seva puntuació respecte la darrera valoració i les Canàries segueixen sent capdavanteres en el rànquing amb un 6,7. Algunes comunitats com Aragó, Astúries, País Basc, Madrid, la Rioja, Castella la Manxa i Catalunya estan per sota del promig estatal.

L’estudi no només segmenta els índex d’estalvi geogràficament, sinó que també ho fa segons el sector d’activitat econòmica i el tamany de les empreses. Els restaurants, cafeteries i hotels són el sector econòmic més eficient en termes energètics.  Les indústries i el comerç són els sectors que tenen un potencial d’estalvi més elevat, és a dir, són els que més podrien optimitzar el seu consum energètic. Quant al tamany de les empreses, el potencial d’estalvi és més gran en aquelles empreses més petites.

En el cas de Catalunya, l’índex està una dècima per sota de la mitja estatal: un 5,8. Destaca un dels hàbits eficients més emprats: la climatització de les piscines dels hotels amb energies renovables. Per contrapartida, l’estudi posa de manifest que no s’imparteix formació als treballadors sobre estalvi i eficiència energètica.

Des d'Aico assessorem a totes les empreses del sector en matèria d'eficiència energètica, realitzem auditories i proposem plans i propostes de millora.

Sí vols conèixer més sobre l'estudi realitzat per la Fundación Gas Natural Fenosa clica aquí

instal·ladors, aico, eficiència, estalvi, energètic, PIMES