Al matí ens hi posem a les 08:00

AICO Notícies

 • Inici
 • Associació
 • Notícies
 • PROGRAMA D’AJUTS PER ACTUACIONS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EMPRESES DEL SECTOR INDUSTRIAL

PROGRAMA D’AJUTS PER ACTUACIONS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EMPRESES DEL SECTOR INDUSTRIAL

QUÈ SÓN AQUESTS AJUTS? 

 • Actuacions amb una reducció de les emissions de CO2 i del consum d'energia final, mitjançant la millora de l'eficiència energètica. Es tracta de comparar el consum específic (per unitat de producció) abans i després de l’actuació.
 • Energia final subministrada a la indústria, no incloent els subministres del sector de transformació de l’energia i les indústries de l’energia pròpiament.
 • NO es subvencionen la cogeneració ni la fotovoltaica o eòlica.

QUI POT DEMANAR AQUEST AJUT?

 • PIME o una gran empresa del sector industrial, CNAE 2009 sigui: del 07 al 11, del 13 al 33 i del 35 al 39.
 • Empreses de serveis energètics, contractada per planta industrial.

Tipologia 1: millora processos industrials

 • Inversions en substitució d'equips i instal·lacions així com sistemes auxiliars consumidors d'energia, per altres que utilitzen tecnologies d'alta eficiència energètica o la Millor Tecnologia Disponible (MTD) d’estalvi i eficiència energètica per tal de reduir el consum d'energia final i les emissions de CO2.
 • Ràtio econòmic energètic màxima serà de 14.379 € (inversió elegible) / tep (estalvi d’energia final en un any).
 • Dit altrament, la inversió elegible no pot superar aproximadament l’1,2 € per kWh d’estalvi. L’IVA no és elegible.

Tipologia 2: sistemes de gestió energètica

 • Inversions per a la implantació de sistemes de gestió energètica per reduir el consum d'energia final i les emissions de CO2. La millora ha de comprendre les actuacions necessàries, tant a nivell de mesura de les variables de consum d’energia, com per a la instal·lació dels elements de regulació i control dels paràmetres de procés i implementació dels sistemes informàtics per a l’anàlisi, regulació i control.
 • Caldrà també complir amb la Norma UNE-EN ISO 50.001 relativa als sistemes de gestió energètica.
 • Ràtio econòmic energètic màxima serà de 14.501 € (inversió elegible) / tep (estalvi d’energia final en un any). O 1,2 € per kWh d’estalvi. L’IVA no és elegible. El termini de presentació de les sol·licituds finalitza quan s’esgoti el pressupost disponible, o com a màxim el dia 31 de desembre de 2020. • S’ha de presentar un formulari de sol·licitud per cada una de les dues tipologies.
 • En cada formulari de sol·licitud hi ha d’haver agrupades totes les actuacions d’una mateixa tipologia en una mateixa ubicació per les quals es vulgui sol·licitar ajut.

Més informació

instal·ladors, eficiència, energia, eficiència energètica, industria, ajuts