El cap de setmana no treballem ens hi posem dilluns a les 08:00

AICO Notícies

QUÈ ÉS UN TERMÒSTAT INTEL·LIGENT?

thermostat

Els termòstats són dispositius que permeten regular amb total precisió la temperatura d'una casa, triant una temperatura determinada per a diferents franges horàries i programant l'encesa i apagada de la calefacció. Gràcies als termòstats intel·ligents actuals, ja no hem de predeterminar l'horari o la temperatura, ara podem gestionar en temps real qualsevol paràmetre relacionat amb la temperatura de la nostra llar.

Un termòstat intel·ligent està connectat via WiFi a diversos dispositius com Smartphones o tauletes electròniques, això permet que puguem regular la temperatura d'un habitatge fins i tot sense ser a casa.

Un dels principals beneficis que permeten els termòstats intel·ligents és que permeten millorar els teus hàbits pel que fa a l'eficiència energètica. Els mateixos dispositius informen l'usuari de les temperatures idònies i també calcula el temps que tarda a esclafar-se un o diversos espais.

Finalment i no menys important és que els dispositius intel·ligents permeten obtenir dades i elaborar gràfiques de consums.

Des d'AICO recomanem l'instal·lació d'aquests dispositius intel·ligents, ja que són del tot fiables i en permeten millorar el dia dia en consums però també com a important el comfort dels espais.

instal·ladors, termostat, intel·ligencia, eficiència