El cap de setmana no treballem ens hi posem dilluns a les 08:00

AICO Notícies

CONVOCATÒRIA AJUTS AUTOCONSUM

RESOLUCIÓ ACC/3662/2021, d'1 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2021 per a la concessió d'ajuts del Programa per a actuacions per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (ref. BDNS 599248). subvencions_autoconsum.pdf1021.42 KB14/12/2021, 09:42

SUBVENCIONS PLA MOVES III A LA MOBILITAT

El passat 1 d’octubre es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ ACC/2914/2021, de 27 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2021 per a la concessió de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III), de l’Institut Català d’Energia. El termini de presentació de les sol·licituds computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, 4 d'octubre a partir de les 9 hores, i finalitza quan s'esgoti el pressupost disponible,

Continua llegint

CAMPANYA TREBALLS EN COBERTES I TEULADES

Amb l'increment de treballs en cobertes i teulades per realitzar instal·lacions solars fotovoltaiques, ha augmentat també la sinistralitat. Adjuntem informació elaborada per l'Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) on es detallen els aspectes mes rellevants per reduir aquesta sinistralitat  folleto_trabajos_en_cubiertas_campaña_-_año_2019.pdf9.9 MB24/09/2021, 11:58 triptico_trabajos_en_cubiertas_promotor_-_año_2019.pdf926.76 KB24/09/2021, 12:02 cartel_trabajos_en_cubiertas_c1-_año_2019.pdf1.68 MB24/09/2021, 12:03 triptico_trabajos_en_cubiertas_contratista_-_año_2019_copy.pdf878.07 KB24/09/2021, 12:05 cartel._trabajar_sin_caídas_-_año_2019_copy.pdf1.05 MB24/09/2021, 12:07  

RD 477/2021 Incentius a l'autoconsum

Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. boe-a-2021-10824_subvencions_eficiencia_i_fotovoltaica.pdf761.55 KB22/09/2021, 17:18