El cap de setmana no treballem ens hi posem dilluns a les 08:00
  • Inici
  • termostat - AICO - Associació d’Instal·ladors Catalans Oficials

QUÈ ÉS UN TERMÒSTAT INTEL·LIGENT?

Els termòstats són dispositius que permeten regular amb total precisió la temperatura d'una casa, triant una temperatura determinada per a diferents franges horàries i programant l'encesa i apagada de la calefacció. Gràcies als termòstats intel·ligents actuals, ja no hem de predeterminar l'horari o la temperatura, ara podem gestionar en temps real qualsevol paràmetre relacionat amb la temperatura de la nostra llar. Un termòstat intel·ligent està connectat via WiFi a diversos dispositius com Smartphones o tauletes electròniques, això permet que puguem regular la temperatura[...]