Skip to main content
Al matí ens hi posem a les 08:00

ENAE0108. Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques

Info

Què aprendràs?

Efectuar, sota supervisió, el muntatge, posada en servei, operació i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques amb la qualitat i seguretat requerides i complint la normativa vigent.


 Nivell: 2


 Durada: 540 hores


 Quina feina puc fer?

  • Muntador d'instal·lacions solars fotovoltaiques.
  • Operador d'instal·lacions solars fotovoltaiques.
  • 7294.1032 Muntador de plaques d'energia solar.
  • 7521.1101 Instal·ladors de sistemes fotovoltaics i eòlics.
  • 3131.1111 Operadors en central solar fotovoltaica.