Al matí ens hi posem a les 08:00

AICO Notícies

Com fer un manteniment adequat de la calder per allargar-ne la vida útil

Tal com s’especifica al Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, RITE, les calderes, com a generadors de calor que són, estan subjectes a operacions de manteniment i inspecció amb més o menys freqüència, depenent de la potència i del tipus de combustible. El manteniment ha de ser realitzat per un instal·lador autoritzat o per un servei tècnic. Les operacions de manteniment han de consistir en controlar que el funcionament de la caldera sigui el correcte, comprovant que no hi hagi pèrdues ja sigui en canonades d’aigua, de combustible i xemeneies. S’ha de verificar que crema correctament, fent una anàlisi de la combustió per tal d’assegurar-ne l’eficiència energètica i sobretot la seguretat en la seva utilització.

Fent un manteniment anual adequat, la vida útil de la caldera pot arribar perfectament als 10 anys.