Dilluns, dimarts, dimecres i dijous pleguem a les 18:00

AICO Notícies

  • Inici
  • Associació
  • Notícies
  • Nova Guia d'aplicació de la IT-BT-09 relativa a Instal·lacions d'Enllumenat Exterior, del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.

Nova Guia d'aplicació de la IT-BT-09 relativa a Instal·lacions d'Enllumenat Exterior, del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.

Nova Guia d'aplicació de la IT-BT-09 relativa a Instal·lacions d'Enllumenat Exterior, del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.

D'acord amb l'article 57.4 de la Directiva (UE) 2018/1972 de Parlament Europeu i de Consell, de 11 de desembre de 2018, per la qual s'estableix el Codi Europeu de les comunicacions electròniques, les autoritats nacionals, regionals o locals han de permetre que les operadores accedeixin a les instal·lacions d'enllumenat exterior que siguin aptes tècnicament i que estan controlades per elles, per acollir i connectar a una xarxa troncal dels punts d'accés sense fil per a petites àrees (SAWAP) i en conseqüència haurà de considerar-la alimentació elèctrica de aquests dispositius i la coexistència amb altres xarxes troncals de telecomunicacions. És per això que s'ha publicat la nova versió, per tal d'aclarir algunes qüestions tècniques relacionades amb aquest requisit imposat des de la UE.

pdfitc-bt-09_guia_e_jul_20_r2.pdf1.46 MB24/07/2020, 12:39