Per la situació en la que ens trobem no treballem a la tarda presencialment

AICO Notícies

Prepara casa teva per a l'hivern

S’acosta el fred i és hora d’anar posant a punt tots els sistemes per calefactar la llar.

Avui us volem explicar quins són aquests sistemes i quines característiques tenen, per tal de poder prendre una decisió altra en el cas que hagis d’instal·lar o bé de renovar el sistema de calefacció, sempre prioritzant l’eficiència i el confort.
Aquest hivern no passis fred.

Calefacció de gas
És un dels sistemes més òptims pel que fa al poder calorífic. En els darrers anys s’han desenvolupat tecnologies que incrementen l'eficiència de les calderes per obtenir més escalfor amb menys consum que ens permeten obtenir estalvis en el consum de gas d'entre el 20 i el 30 % respecte a les calderes convencionals.

Podem millorar aquests nivells d’eficiència amb l’ús de reguladors termòstats, adaptant la temperatura interior segons la temperatura ambiental.
Cal tenir en compte les dimensions dels espais, les orientacions, els aïllaments, etcètera, per tal de calefactar adequadament i garantir el vostre confort.
La instal·lació es duu a terme mitjançant tubs pel circuit hidràulic i fins arribar als radiadors, amb la millor solució funcional.

Calefacció de gasoil
Per disposar d’aquest tipus de calefacció cal instal·lar un sistema de calefacció complet, el circuit de radiadors, la caldera i el dipòsit de combustible. Abans, però, cal realitzar alguns càlculs per dimensionar correctament tots els elements per obtenir el confort esperat.
No és menys important la selecció d'un bon sistema de regulació, termòstat o controlador programable, per gaudir de la calidesa d'una bona calefacció.

Pel què fa als radiadors transmeten l'escalfor a l'ambient per radiació gradual a l'aire de manera que s’obtenen sensacions molt agradables. Els més convencionals són d'alumini però n'hi ha d'acer i de ferro, cada tipus de radiador té unes propietats específiques que el farà més adequat en cada cas.

Calefacció elèctrica
La calefacció elèctrica s'adapta a les necessitats amb sistemes d'emissors tèrmics (radiadors de baix consum), acumuladors de calor amb tarifa nocturna, bombes de calor, terra radiant elèctric o sistemes mixtos.
Avantatges:
• ràpida d'instal·lar, neta i segura
• no cal fer obres
• no cal espai per a la caldera
• no cal evacuació de fums ni ventilacions a l'exterior
• màxim confort amb el mínim consum

Terra radiant
El sistema de terra radiant projecta l'escalfor de baix cap a dalt, incidint en la zona més sensible del cos humà (les extremitats inferiors) i donant una temperatura mitjana molt agradable. No ocupa espai ni afecta la decoració de l'habitatge perquè està instal·lat per sota del paviment, ja sigui de rajoles, ceràmica o parquet.
També és molt adequat en habitacions altes de les quals només ens interessa escalfar la zona baixa. Amb el terra radiant hi ha un augment del confort i un estalvi energètic considerable.
Podeu triar entre terra radiant elèctric o escalfat amb aigua calenta (a través de caldera o d'energies renovables).

Troba el teu instal·lador certificat més proper perquè et pugui assessorar a escollir la millor opció per casa teva.