El cap de setmana no treballem ens hi posem dilluns a les 08:00

AICO Notícies

Subvenció punts de recàrrega per empreses i entitats locals

Els informem que s’ha publicat la subvenció MOVEA 2017 a nivell nacional per la instal·lació de punts de recàrrega en empreses i entitats públiques que tinguin pàrquings d’accés públic.
Es un bon moment per posicionar-vos davant dels vostres clients com a referents en infraestructura de recarrega i per mantenir-los informats d’aquesta oportunitat.
A més, esperem que entre tots puguem seguir ampliant la xarxa de punts de recarrega i consolidar el nostre posicionament com a actors principals en el mercat.

Tot seguit ampliem la informació amb arguments comercials pels clients i amb propostes concretes de punts de recarrega subvencionables en aquesta convocatòria.

Terminis:
• Es calcula que es podrà començar a tramitar subvencions en la web de l’IDAE a partir de mitjans de juliol i per l’experiència d’anys anteriors lo habitual es que aquest fons s’acabin en menys d’un mes (primeres setmanes d’agost com a molt). En vehicles, els concessionaris estant recopilant tota la informació necessària dels clients per tramitar la subvenció, tant bon punt el canal estigui disponible en punts de recarrega us recomanem el mateix..
• El programa d’ajudes finalitzarà el 15 d’octubre de 2017 i aleshores el punt de recarrega haurà d’estar instal·lat, legalitzant i justificant en l’aplicació de l’IDAE.

Beneficiaris:
• Empreses privades.
• Entitats publiques: Locals, administracions de comunitats autònomes del estat, etc..

Despesa subvencionable:

Es subvencionable el punt de recarrega, l’obra civil, el cablejat i la instal·lació del punt de recarrega des de el quadre elèctric fins l’equip.
L’import de l’ajuda serà el 40% del cost subvencionable amb les següents quantitats màximes:


Tipus de recàrrega Potencia (P) Quantitat màxima (€)
Convencional 7 < P < 15 kW
1000€

Semi ràpida 15 ≤ P < 40 kW
2.000€

Ràpida 40 ≤ P kW
15000€


Punts de recarrega:
• La instal·lació del punt de recarrega haurà de ser en una zona d’accés públic. en qualsevol lloc en el que pugui accedir-hi de manera no discriminatòria qualsevol ciutadà, lliurement i sense restriccions.
• Els punts de recàrrega hauran de tenir la possibilitar de comunicacions OCPP.
Sempre que l’ajuda no superi el cost, les subvencions regulades en aquest decret seran compatibles, per un mateix punt de recarrega, amb altres ajudes o subvencions establertes a través de programes de la Unió Europea. En el cas de punts de recarrega (no vehicles), les subvencions concedides seran compatibles amb qualsevol altra subvenció, ajuda, ingrés o recurs atorgat per l’Administració General del Estat, comunitats autònomes o entitats locals, per la mateixa finalitat.