El cap de setmana no treballem ens hi posem dilluns a les 08:00

AICO Notícies

6 consells per canviar de companyia comercialitzadora

Fenie energia et proposa 6 conceptes a tenir en compte abans de pendre cap decisió per canviar de companyia.

L'energia és una despesa important dins de l'economia familiar i, per això, és aconsellable revisar-la i saber que canviant de companyia es pot estalviar. Canviar de comercialitzadora sense saber què es té contractat pot portar a equivocar-se en el tipus de tarifa o en les condicions que es contracten. L'assessorament professional és fonamental a l'hora de prendre aquest tipus de decisions, per tal d’entendre quines són les condicions més beneficioses per a cada cas concret, a continuació t'exposem doncs 6 consells d'important consideració:

1. Valorar si els grans descomptes compensen quan s'acaben. De vegades, es pren la decisió en base a una oferta concreta que quan s'acaba no compensa econòmicament. Cal valorar si quan acaba el descompte es paga més que tot l'estalvi que s'ha aconseguit durant el temps del descompte. A més, en les renovacions desapareixen els descomptes i al client no li dona temps de donar-se’n compte fins que ja hi ha diverses factures emeses amb les noves condicions.+

2. Les condicions del contracte nou. És aconsellable comprovar si el contracte té permanència o inclou penalitzacions econòmiques per a la seva cancel·lació. És molt rellevant saber, per poder canviar de companyia, si les condicions contractades s'ajusten al que busca el client. També és molt habitual que en signar el contracte d'energia inclogui el pagament durant un any d'un manteniment que suposa una penalització econòmica si es vol abandonar abans que finalitzi aquest any.

3. Recàrrec en el terme fix de la factura. Dins de la factura elèctrica hi ha conceptes com el terme fix de la factura pel qual totes les comercialitzadores paguen el mateix a la distribuïdora, però no totes les comercialitzadores cobren el mateix al client. En ocasions, el descompte que es fa d'una banda ho compensen recarregant la factura en altres conceptes com el terme fix de potència.

4. Dades personals. No és recomanable facilitar dades personals com les dades bancàries, el DNI/NIF o dades molt concretes de la factura, sobretot el CUPS, sinó s'està segur de voler contractar amb una altra companyia diferent.

5. Contractació de Serveis complementaris. De vegades, s'ofereixen descomptes per a la contractació de serveis addicionals com de manteniment, cal revisar si aquest servei es s’utilitzarà i si compensa aquest descompte. També s’ha de veure si el preu d'aquest servei és raonable respecte al que ofereix el mercat.

6. Les transaccions per Internet es poden cancel·lar en 14 dies. Si es realitza la contractació fora de l'establiment comercial hi ha la possibilitat de desistiment en 14 dies. Aquesta possibilitat existeix si es realitza per telèfon o per Internet i cal tenir-la en compte si en aquest termini es vol desistir del contracte.

FENIE ENERGIA és una comercialitzadora d'energia, gas i solucions d'estalvi energètic formada per associacions i empreses instal·ladores. Una companyia que es diferencia de la seva competència perquè no ofereix contractes de manteniment.

AICOSEN és accionista de Fenie Energia